right_side

Terkini

Sembang


ShoutMix chat widget

Organisasi

Pengerusi
En. Md. Khalid Bin Abu Bakar
(016-7342007)

Timb. Pengerusi

Tuan Haji Mahmuddin Bin Mispan
(012-7631064)

Setiausaha

Pn. Aida Mazura Binti Mohd Noor
(016-7272967)

Setiausaha Kerja

En. Rahim Bin Paiman

Ahli Jawatankuasa

(WAKIL PEMUDA)
En. Wan Md.Hazan Amru Bin Hj. W. Hasbullah (019-7753396)
En. Mahat Bin Semin

(WAKIL WANITA)
Pn. Hjh. Siti Hajar Binti Abas (019-7310733)
Pn. Roslena Binti Abd. Rahim
Pn. Noraizah Binti Sulaiman
Pn. Hjh. Arbiah Binti K. Baharin

(WAKIL PUTERI)
Pn. Imraida Binti Manan (016-9986770)
Pn. Norashikin Binti Mazlan
Pn. Juraini Binti Hj. Mohd. Latifi

En. Zainuddin Bin Daud
En. Mohamed Noh Bin Jaafar
En. Saparin Bin Sabar
En. Kamalludin Bin Jusoh
En. Missri Bin Smoh
En. Mohamed Yusof Bin Mohamed Akil
En. Mahmod Bin Hussin
En. Ismail Bin Taslim
En. Yussri Bin Kasrin

(WAKIL KEMAS)
Pn. Hainee Zaira Binti Hj. Zainol (016-7517363)

(WAKIL KRT ROSMERAH)
En. Md. Sharep Bin Khalid

(WAKIL MIC)
En. K. Purushothaman (PIS, PJK)
En. A. Mogan a/l Annamalai

(WAKIL MCA)
En. Er Soon Ken

En. Jackie Chwang Fan Sien
En. Kevin Tee Tze Kian

(WAKIL GERAKAN)
En. Khoo Shiaw Lee

Pengunjung

In:

Tribunal Tuntutan Pengguna

Latar Belakang Tribunal

1. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) adalah satu badan yang telah ditubuhkan di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Pelindungan Pengguna 1999 yang mula berkuatkuasa pada 15 November 1999.

Bahagian XII Akta mengandungi 38 Seksyen yang menyentuh tentang berbagai aspek Tribunal seperti keanggotaan Tribunal, bidangkuasa Tribunal, prosiding Tribunal, award-award Tribunal dan sebagainya.

Objektif Tribunal

Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia adalah merupakan sebuah badan bebas untuk mendengar dan mengadili tuntutan-tuntutan pengguna yang dibuat di bawah Akta dan tertakluk kepada peruntukan Akta Pelindungan Pengguna 1999.

Sebelum penubuhan Tribunal ini, segala tuntutan gantirugi oleh seorang pengguna terhadap seorang pembekal atau pengilang terpaksa dibawa ke Mahkamah Sivil di mana ia melibatkan prosedur yang rumit, kos yang tinggi dan mengambil masa yang panjang untuk diselesaikan. Ini adalah antara sebab-sebab mengapa pengguna tidak berminat untuk membuat tuntutan di Mahkamah terhadap pembekal atau pengilang yang tidak bertanggungjawab terutamanya jika sekiranya amaun yang dituntut adalah kecil, walaupun pada masa ini sudah adanya Mahkamah Tuntutan Kecil di setiap negeri untuk mendengar tuntutan-tuntutan yang tidak melebihi RM5,000.00.

Memahami hakikat ini, Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia telah ditubuhkan bagi menyediakan satu saluran atau kemudahan alternatif kepada seorang pengguna untuk menuntut gantirugi dan pampasan daripada seorang pembekal atau pengilang dengan cara mudah, murah dan cepat.

KEANGGOTAAN Tribunal

Seksyen 86 Akta memperuntukkan bahawa Tribunal hendaklah dianggotai oleh seorang Pengerusi dan seorang Timbalan Pengerusi (terdiri daripada pegawai-pegawai daripada Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan) dan tidak kurang daripada 5 orang anggota Tribunal yang lain dilantik oleh Menteri

BIDANG KUASA Tribunal

- Tribunal mempunyai bidang kuasa mendengar :-

a) apa-apa tuntutan mengenai apa-apa perkara yang ia mempunyai bidang kuasa untuk mendengar seperti diperuntukkan di bawah Akta; b) di mana jumlah amaun yang dituntut tidak melebihi RM25,000.00; c) apa-apa perkara lain yang ditetapkan oleh Menteri melalui perintah yang disiarkan dalam Warta. - Bidang kuasa Tribunal hendaklah dilaksanakan oleh Pengerusi, Timbalan Pengerusi dan mana-mana anggota yang dipilih oleh Pengerusi yang akan bersidang sendirian.

BATASAN KUASA TRIBUNAL

a) yang berbangkit daripada kecederaan diri atau kematian; b) bagi mendapatkan kembali tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah; c) yang mempersoalkan hakmilik-hakmilik tanah atau apa-apa estet atau kepentingan mengenai tanah, atau apa-apa francais; dan d) yang mengandungi pertikaian mengenai - i. hak di bawah satu wasiat atau peruntukan, atau disebabkan kematian tak berwasiat; ii. nama baik (good will) iii. apa-apa hak dalam tindakan; iv. rahsia perdagangan atau harta intelek lain. e) apabila mana-mana tribunal telah ditubuhkan melalui mana-mana undang-undang bertulis lain untuk mendengar dan memutuskan tuntutan-tuntutan tentang perkara yang menjadi hal perkara tuntutan itu. Bidang kuasa Tribunal hendaklah terhad kepada suatu tuntutan yang berasaskan pada suatu kuasa tindakan yang terakru dalam masa tiga tahun dari tuntutan itu.

In:

PENGERUSI

Assalamualaikum dan selamat sejahtera

Terima kasih kepada semua yang sudi melayari Blog Biro Hal Ehwal Pengguna UMNO Bhg Pasir Gudang. Semoga dgn kewujudan blog ini akan memudahkan semua masyarakat dan pengguna di parlimen ini khususnya tak kira apa bangsa sekalipun akan dpt menikmati kemudahan2 serta info perihal Kepenggunaan yg akan di muatkan didalam blog ini.
Akhir kata, saya menyeru agar dengan kemunculan blog-blog untuk setiap Biro-Biro di Parlimen Pasir Gudang ini akan menambahkan lagi ape saja pengetahuan serta kefahaman dalam pelbagai bidang. Baik dari segi politik mahupun lain. Serta yang amat penting diharap akan dapat membantu parti kita untuk merapatkan jurang perbezaan pendapat antara kaum seterusnya membantu kemenangan yang lebih cemerlang dalam pilihanraya yang akan datang. Terima kasih dan salam hormat.
MD. KHALID BIN ABU BAKAR
Pengerusi BHEPPG

In: ,

TANGGUNGJAWAB PENGGUNA

Kesedaran untuk mengkritik Pengguna mestilah mempunyai kesedaran untuk mengkritik jika berlaku sebarang penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap hak-hak pengguna. Penglibatan dan tindakan Pengguna mesti terlibat dan mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan hak-hak pengguna dilayani dengan adil. Tanggungjawab sosial Pengguna mesti bertindak dengan penuh tanggungjawab dan kesedaran terhadap masyarakat supaya tindak-tanduk yang diambil tidak menimbulkan kesulitan yang lebih besar. Bersatu padu Pengguna mesti bersatu dan bekerjasama dalam tindakan agar kepentingan mereka tidak mudah digugat.

In: ,

Hak Pengguna

(1) HAK untuk mendapatkan keperluan asas Pengguna berhak mendapatkan barang dan perkhidmatan asas bagi menjamin kehidupan yang memuaskan di dunia moden ini. Keperluan asas ini termasuk makanan yang mencukupi dan selamat, pakaian, perumahan, kemudahan kesihatan dan pendidikan, dan sebagainya (2) HAK untuk mendapatkan keselamatan Pengguna dilindungi daripada pemerosesan dan pemasaran barang serta perkhidmatan yang boleh membahayakan pengguna. (3) HAK untuk mendapatkan maklumat Pengguna mesti diberi maklumat yang mencukupi dan tepat untuk memudahkannya membuat keputusan yang bijak. Pengguna hendaklah dilindungi juga daripada dakyah pengiklanan, pelabelan dan amalan lain yang palsu, penipuan dan penyelewengan. (4) HAK untuk membuat pilihan Pengguna dipastikan mendapat maklumat langsung mengenai pelbagai keluaran dan perkhidmatan. Pengguna perlu diberikan penerangan yang dapat memberi pilihan dalam membuat keputusan. Perlu ada jaminan bagi menentukan mutu dan perkhidmatan memuaskan dengan harga yang berpatutan. (5) HAK untuk bersuara Ini bagi memastikan kepentingan pengguna mendapat pertimbangan yang sewajarnya dalam penggubalan dasar kerajaan dan tindakan yang cepat serta saksama daripada pentadbiran pengadilan. (6) HAK untuk mendapatkan ganti rugi Pengguna berhak mendapat penyelesaian untuk pembelian keluaran yang cacat atau berbahaya ataupun perihal dagangannya yang `mengelirukan' serta pampasan bagi perkhidmatan yang menyeleweng atau tidak menepati perjanjian.

In:

OBJEKTIF

1) Meningkatkan kesedaran dan perlindungan pengguna melalui latihan dan pendidikan kepenggunaan dan penyediaan sumber maklumat yang berkaitan;
2) Membangunkan gerakan kepenggunaan yang lebih objektif
3) Membangunkan standard keselamatan barangan melalui peruntukan perundangan yang jelas;
4) Menguruskan aduan-aduan pengguna secara efisien; dan
5) Mengkaji isu-isu kepenggunaan semasa bagi membantu pembentukan polisi kepenggunaan masa kini dan akan datang.